Naše usluge: zaštita na radu - zaštita okoliša - sigurnost podataka

Usluge zaštite na radu i
zaštite od požara

 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu
 • Izrada procjene rizika na radu
 • Izrada procjene opasnosti (rizika) za radna mjesta s računalima
 • Izrada planova evakuacije i spašavanja
 • Ispitivanje radne opreme
 • Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
 • Ispitivanje radnog okoliša
 • Obavljanje poslova zaštite na radu
 • Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara
 • Ispitivanje ispravnosti sustava zaštite od munje
 • Ispitivanje ispravnosti tipkala za isključivanje električne energije u slučaju nužde

 

Usluge zaštite okoliša

 • Prijevod i izrada Sigurnosno-tehničkih listova (STL) za kemikalije, pregled ispravnosti i izrada deklaracija i uputa za kemikalije
 • Uspostava i vođenje mjesečnih i zbirnih očevidnika za kemikalije
 • Uspostava i vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada po vrstama otpada (ONTO)
 • Kategorizacija otpada i određivanje ključnog broja
 • Prijava u Registar onečišćivača okoliša (ROO)

 

GDPR i sustavi upravljanja

 • GDPR – Opća uredba o zaštiti podataka
 • ISO 9001 – Sustav upravljanja kvalitetom – Quality Management Systems
 • ISO 27001 – Sustav upravljanja informacijskom sigurnosti – Information Security Management Systems
 • ISO 14001 – Sustav upravljanja okolišem – Environmental Management Systems
 • ISO 45001 – Sustav upravljanja zdravljem i zaštitom na radu – Occupational Health and Safety Systems
 • HACCP

Usluge zaštite na radu i
zaštite od požara

 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu
 • Izrada procjene rizika na radu
 • Izrada procjene opasnosti (rizika) za radna mjesta s računalima
 • Izrada planova evakuacije i spašavanja
 • Ispitivanje radne opreme
 • Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
 • Ispitivanje radnog okoliša
 • Obavljanje poslova zaštite na radu
 • Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara
 • Ispitivanje ispravnosti sustava zaštite od munje
 • Ispitivanje ispravnosti tipkala za isključivanje električne energije u slučaju nužde

 

Usluge zaštite okoliša

 • Prijevod i izrada Sigurnosno-tehničkih listova (STL) za kemikalije, pregled ispravnosti i izrada deklaracija i uputa za kemikalije
 • Uspostava i vođenje mjesečnih i zbirnih očevidnika za kemikalije
 • Uspostava i vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada po vrstama otpada (ONTO)
 • Kategorizacija otpada i određivanje ključnog broja
 • Prijava u Registar onečišćivača okoliša (ROO)

GDPR i sustavi upravljanja

 • GDPR – Opća uredba o zaštiti podataka
 • ISO 9001 – Sustav upravljanja kvalitetom – Quality Management Systems
 • ISO 27001 – Sustav upravljanja informacijskom sigurnosti – Information Security Management Systems
 • ISO 14001 – Sustav upravljanja okolišem – Environmental Management Systems
 • ISO 45001 – Sustav upravljanja zdravljem i zaštitom na radu – Occupational Health and Safety Systems
 • HACCP