Zaštita na radu - Lexicon

Zaštita na radu – obveze, usluge, ponuda

Zaštita na radu je obveza svakog poslodavca, bez obzira na djelatnost i broj djelatnika koje zapošljava.

 
Zaštita na radu je sustav preventivnih mjera kojima je svrha zaštiti radnike i osobe na radu od štetnih utjecaja rada na zdravlje te prevenirati kako ozljede na radu i razvoj profesionalnih bolesti radnika, tako i ekonomsku štetu koju bi mogao pretrpjeti poslodavac.

 

Koje su obveze poslodavca prema Zakonu o zaštiti na radu?

 

Osnovne obveze poslodavca po pitanju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, propisane su Zakonom o zaštiti na radu te pobliže utvrđene kroz nekoliko desetaka podzakonskih akata.  Ovisno o broju djelatnika koje zapošljavate i Vašoj djelatnosti.

Obveze se mogu razlikovati, no osnovne su kako slijedi:

 • Izrada i ažuriranje procjene rizika. Nema rok u kojem ju je potrebno obnavljati već se mora ažurirati kod svih promjena i u svakom trenutku odgovarati stvarnom stanju. Služi kao baza za ostale aktivnosti. 
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način. Radi se za svakog djelatnika prije početka rada te se ponavlja kod svake promjene radnog mjesta, uvođenja novih tehnologija, odnosno pojave novih rizika za radnika. Novi djelatnik može do 60 dana raditi pod neposrednim nadzorom osposobljene osobe prije osposobljavanja. 
 • Osposobljavanje djelatnika za mjere početno gašenje požara. Radi se jednom i nije ga potrebno obnavljati. 
 • Osposobljavanje poslodavca/ovlaštenika/povjerenika radnika. Ovlaštenik u ime poslodavca nadzire provedbu zaštite na radu. Povjerenik u ime radnika obavještava poslodavca o nedostacima u primjeni zaštite na radu i daje prijedloge poboljšanja. 
 • Osposobljavanje za prvu pomoć. Na svim lokacijama gdje istodobno radi 2 do 50 djelatnika, najmanje jedna osoba mora biti osposobljena. Na svakih sljedećih 50 djelatnika još po jedna. 
 • Ugovaranje poslova zaštite na radu (vođenje ZNR). Poslodavci koji zapošljavaju do 49 djelatnika mogu poslove zaštite na radu obavljati sami ako zadovoljavaju uvjete ili te poslove ugovoriti s ovlaštenom firmom. Poslodavci koji zapošljavaju 50 i više djelatnika moraju za ove poslove zaposliti jednog ili više stručnjaka zaštite na radu, ovisno o broju djelatnika. Poslodavci kod kojih je najmanje 80 % poslova s malim rizicima (npr. uredski, administrativni) moraju zadovoljiti blaže uvjete. 
 • Ispitivanje električnih instalacija. Jednom u 4 godine.  
 • Ispitivanje radne opreme (ako ima strojeva s povećanim opasnostima), kemijskih štetnosti (ako u procesu nastaju plinovi, pare, prašine) i radnog okoliša (mikroklima, rasvjeta, buka). Jednom u 3 godine. 
 • Liječnički pregledi. Prethodni i periodični, obnavljaju se u rokovima do dvije godine u ordinacijama ugovorene medicine rada za radnike koji rade na poslovima s povećanim rizicima Ili rade na računalu više od 4 sata dnevno. 
 • Izrada plana evakuacije, postavljanje oznaka evakuacijskih puteva, osposobljavanje voditelja evakuacije. Potrebno je osposobiti bar jednog djelatnika i provoditi vježbe evakuacije minimalno jednom u dvije godine. 
 • Postavljanje uputa za rad na siguran način i sigurnosnih znakova. Pisane upute o radu sa strojevima, opasnim kemikalijama, i drugim opasnostima na radu. 
 • Osigurati osobna zaštitna sredstva za radnike prema procjeni rizika. 
 • Osigurati zaštitu od sredstava ovisnosti. Zabraniti pušenje, uživanje alkohola i droga odlukom. Postaviti oznaku zavranjenog pušenja. Označiti prostor u kojem je dozvoljeno pušenje. 
 • Ispitivanja vezana uz zaštitu od požara. Najčešće u rokovima od jedne godine, oprema za zaštitu od požara, ako je ima (hidrantska mreža, tipkala, panik rasvjeta) i gromobranska instalacija.  
 • Osigurati dovoljan broj vatrogasnih aparata i periodički ih ispitivati. 

Zaštita na radu i Lexicon, kako vam možemo pomoći?

Lexicon je ovlaštena Tvrtka za poslove zaštite na radu i osposobljavanja. Naše ovlaštenje pogledajte ovdje. Ispitivanja provodimo u suradnji s našim partnerima. Savjete dajemo besplatno! Ako niste sigurni koje su Vaše obveze ili želite ponudu za naše usluge, obratite nam se ovdje.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print